Компютри

сайт с учебна цел

Какво представлява компютъра?

Компютърът е устройство с общо предназначение, 
което може да бъде програмирано да извършва набор от аритметични или логически операции. Хората използват компютри всекидневно и с тях работят или учат по лесно, а някои от тях играят игри в свободното си време или се изхранват 
от това да стоят на компютър с часове.

"Румкомпютърс"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started